MÀRKETING ELECTRÒNIC

Les pràctiques comercials a través d’internet -o el denominat màrqueting electrònic- han d’observar inexcusablement 4 etapes consecutives: la identificació del públic objectiu, la instrumentació de missatges per a aconseguir notorietat –ja sigui de la marca, producte o servei- el càlcul del retorn de la nostra inversió en la campanya de màrqueting online i, finalment, la instrumentació d’accions per a fidelizar als nostres clients i usuaris.Després, les estratègies de màrqueting online poden generar-se entorn d’objectius diferents, ja siguin objectius de branding o de trànsit web (tots dos perseguint la notorietat de la marca) o ben objectius de consecució de leads o consecució de vendes (tots dos estrictament comercials).En les estratègies de màrqueting online s’utilitzen eines tals com la publicitat de display, el màrqueting de cercadors, el màrqueting de filiació, l’e-mail màrqueting, el màrqueting de continguts, Social Media  Optimization i Social Media Màrqueting.