PUBLICITAT.

Dins d’un Pla de màrqueting (PPPP) i en les activitats de promoció d’una marca, producte o servei, la publicitat és un element important que aglutina diverses formes de comunicació escrita, visual i multimèdia.Parlant de publicitat sempre hem de treballar sobre els elements que intervenen en les accions publicitàries i que componen el cos d’una campanya publicitària: els objectius sobre el comportament dels consumidors, el públic objectiu, el missatge i els mitjans de comunicació que s’utilitzaran.